Tag: ยางรถยนต์

ยางรถยนต์

เลือกยางรถยนต์อย่างไรให้ใช่ และเหมาะกับตัวคุณเลือกยางรถยนต์อย่างไรให้ใช่ และเหมาะกับตัวคุณ

การเลือกยางรถยนต์ ก็คล้ายๆ กับการเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่ต้องเลือกที่ถูกใจ เหมาะสม ถึงจะดีที่สุด และบทความนี้เราก็ได้รวบรวมยางรถยนต์แต่ละประเภท ที่เหมาะกับการใช้งานรถยนต์ประเภทต่างๆ มาฝาก ถ้าพร้อมแล้ว เราก็ไปดูข้อมูลยางรถยนต์ และการใช้งานแต่ละประเภทกันเลย เลือกยางรถยนต์อย่างไรให้ใช่ และเหมาะกับตัวคุณ ยางรถยนต์กลุ่มประหยัดพลังงาน จะเป็นยางไซส์รถขนาดเล็กจนถึง D-Segment รุ่นปกติ ซึ่งแนะนำว่าเป็นยางที่เหมาะสมใช้ในเมืองที่มีความเร็วไม่สูงมาก และต้องออกตัวบ่อยๆ เพราะยางกลุ่มนี้จะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆ ตรงที่ยางสูตร Energy จะมีการคืนตัวของเนื้อยางเมื่อสัมผัสกับถนนที่เร็วกว่าทำให้เวลาออกตัวหรือวิ่งบนถนนใช้พลังงานที่น้อยกว่าปกติ ยางรถยนต์แบบนุ่มเงียบ สำหรับกลุ่มรถตั้งแต่ B-Segment ขึ้นไป กลุ่มนี้ถือว่าเป็นยางที่สมรรถนะสูง ทั้งในเรื่องการยึดเกาะถนน