Tag: สั่งปูนอินทรี

สั่งปูนอินทรี

วิธีการสั่งปูนอินทรีวิธีการสั่งปูนอินทรี

ปูนอินทรีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ ในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ซึ่งเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม, ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ และ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม: นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานก่อและฉาบ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ : นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ  ปูนสำเร็จรูปอินทรี ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป “อินทรีมอร์ตาร์” เพียงแค่ผสมน้ำกับผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป “อินทรีมอร์ตาร์” ในปริมาณที่เหมาะสม คุณก็จะได้งานที่มีคุณภาพสูง หมดปัญหาการจัดหาส่วนผสม ที่มีคุณภาพอีกต่อไป ในปัจจุบัน อินทรีมอร์ตาร์ มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานทุกประเภท ได้แก่ ปูน สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ