Tag: หางานโปรแกรมเมอร์

หางานโปรแกรมเมอร์

หางานโปรแกรมเมอร์ในยุคโควิดหางานโปรแกรมเมอร์ในยุคโควิด

ในสภาวะของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยขณะนี้ทำให้การหางานโปรแกรมเมอร์ในยุคนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากเป็นอย่างมาก เนื่องจากในหลาย ๆ องค์กรหรือหลาย ๆ บริษัทก็ได้เริ่มที่จะทำการลดภาระค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องนำเงินบริษัทมาจ้างพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งคนในองค์กร ทั้งกระบวนการลดคนในกระบวนการผลิต การสรรหาหรือจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ แขนกลต่าง ๆ เข้ามาทดแทนจำนวนคนแล้วจ้างวิศวกรเพียงหนึ่งคนเข้ามาดูแล เป็นต้น ดังนั้นอาชีพอย่างโปรแกรมเมอร์นั้นจึงเป็นสายอาชีพที่มีการแข่งขันเป็นอย่างมาก วันนี้เราก็ได้มีเคล็ดลับในการเตรียมตัวหางานโปรแกรมเมอร์ทำอย่างไรให้มีโอกาสเข้าตากรรมการผู้ที่สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ต้องควรทำเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งสำเนาต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่หรือแม้แต่กระทั่งเอกสารแสดงว่าตนเองนั้นผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นต้น ที่จะต้องมีการสำรองเอกสารไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมในการหางาน อีกทั้งการสแกนเอกสารเข้าเป็นไฟล์ไว้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง  ความรู้ในด้านของโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการหางานโปรแกรมเมอร์ เราจะต้องทำการศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานนั้น ๆ